"Cô ấy rất căng thẳng về cách cư xử đúng mực." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Cô ấy rất căng thẳng về cách cư xử đúng mực." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy rất căng thẳng về cách cư xử đúng mực." tiếng anh là: She lay great stress on proper behavior.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login