"Drake được nhận vào câu lạc bộ vào năm 1997." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Drake được nhận vào câu lạc bộ vào năm 1997." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Drake được nhận vào câu lạc bộ vào năm 1997." tiếng anh dịch: Drake was admitted into the club in 1997.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login