"Tôi gần như luôn về nhà ăn trưa." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Tôi gần như luôn về nhà ăn trưa." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi gần như luôn về nhà ăn trưa." câu này tiếng anh dịch: I nearly always go home for lunch.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login