"Cảnh sát đã lục soát ngôi nhà từ hầm đến sau." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Cảnh sát đã lục soát ngôi nhà từ hầm đến sau." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cảnh sát đã lục soát ngôi nhà từ hầm đến sau." tiếng anh là: The police had searched the house from cellar to rafter.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login