"Anh ấy đã chọc cười mọi người và nhận được thông tin hữu ích từ họ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Anh ấy đã chọc cười mọi người và nhận được thông tin hữu ích từ họ." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy đã chọc cười mọi người và nhận được thông tin hữu ích từ họ." câu này tiếng anh dịch: He jollied people along and got useful information out of them.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login