"Anh ta làm việc rất lâu, gây thiệt hại cho cuộc hôn nhân của mình." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Anh ta làm việc rất lâu, gây thiệt hại cho cuộc hôn nhân của mình." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta làm việc rất lâu, gây thiệt hại cho cuộc hôn nhân của mình." câu này dịch sang tiếng anh là: He worked very long hours, to the detriment of his marriage.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login