"Cửa sổ xe của cô đã bị vỡ bởi một cành cây trong cơn bão đêm qua." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Cửa sổ xe của cô đã bị vỡ bởi một cành cây trong cơn bão đêm qua." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cửa sổ xe của cô đã bị vỡ bởi một cành cây trong cơn bão đêm qua." dịch sang tiếng anh là: The window of her car was broken by a bough during last night's storm.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login