"Joyce coi quyền công dân Hoa Kỳ của mình như một sự ươm mầm về đạo đức và chính trị." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Joyce coi quyền công dân Hoa Kỳ của mình như một sự ươm mầm về đạo đức và chính trị." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Joyce coi quyền công dân Hoa Kỳ của mình như một sự ươm mầm về đạo đức và chính trị." câu này tiếng anh là: Joyce regarded his US citizenship as a moral and political incubus.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login