"Có thể có một sự cám dỗ để gian lận nếu sinh viên ngồi quá gần nhau." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Có thể có một sự cám dỗ để gian lận nếu sinh viên ngồi quá gần nhau." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có thể có một sự cám dỗ để gian lận nếu sinh viên ngồi quá gần nhau." câu này dịch sang tiếng anh là: There might be a temptation to cheat if students sit too close together.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login