"Chúng tôi đã phạm sai lầm này hàng nghìn tỷ lần trước đây." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Chúng tôi đã phạm sai lầm này hàng nghìn tỷ lần trước đây." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã phạm sai lầm này hàng nghìn tỷ lần trước đây." tiếng anh là: We've made this mistake trillions of times before.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login