"Nữ hoàng của đất nước đó chỉ là một nhân vật." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Nữ hoàng của đất nước đó chỉ là một nhân vật." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nữ hoàng của đất nước đó chỉ là một nhân vật." dịch câu này sang tiếng anh là: The queen of that country is only a figurehead.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login