"Bạn có đảm bảo của tôi rằng tôi sẽ hoàn thành công việc đúng hạn." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Bạn có đảm bảo của tôi rằng tôi sẽ hoàn thành công việc đúng hạn." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có đảm bảo của tôi rằng tôi sẽ hoàn thành công việc đúng hạn." câu này tiếng anh là: You have my guarantee that I'll finish the job on time.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login