"Ông có một tầm nhìn rõ ràng về cách ông hy vọng công ty sẽ phát triển." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Ông có một tầm nhìn rõ ràng về cách ông hy vọng công ty sẽ phát triển." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông có một tầm nhìn rõ ràng về cách ông hy vọng công ty sẽ phát triển." câu này dịch sang tiếng anh:He had a clear vision of how he hoped the company would develop.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login