"Không có diễn viên tự trọng sẽ xuất hiện trong một bộ phim khiêu dâm." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Không có diễn viên tự trọng sẽ xuất hiện trong một bộ phim khiêu dâm." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có diễn viên tự trọng sẽ xuất hiện trong một bộ phim khiêu dâm." tiếng anh là: No self-respecting actor would appear in a porn movie.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login