"Nhân vật nữ chính cuối cùng cũng tìm thấy tình yêu đích thực." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Nhân vật nữ chính cuối cùng cũng tìm thấy tình yêu đích thực." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhân vật nữ chính cuối cùng cũng tìm thấy tình yêu đích thực." tiếng anh dịch: The heroine finally finds true love .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login