"Các đề cử cho Giải thưởng Học viện đã được công bố hôm thứ ba." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Các đề cử cho Giải thưởng Học viện đã được công bố hôm thứ ba." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các đề cử cho Giải thưởng Học viện đã được công bố hôm thứ ba." dịch câu này sang tiếng anh là: The nominations for the Academy Awards were announced Tuesday.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login