"Cuối cùng tôi cũng tìm cách trêu chọc sự thật từ cô ấy." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Cuối cùng tôi cũng tìm cách trêu chọc sự thật từ cô ấy." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuối cùng tôi cũng tìm cách trêu chọc sự thật từ cô ấy." câu này tiếng anh dịch: I finally managed to tease the truth out of her.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login