"Các nhà phê bình đã nhắm vào cả Thượng nghị sĩ và Tổng thống." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Các nhà phê bình đã nhắm vào cả Thượng nghị sĩ và Tổng thống." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhà phê bình đã nhắm vào cả Thượng nghị sĩ và Tổng thống." câu này dịch sang tiếng anh là: Critics took aim at both the Senator and the President.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login