"Nora đã chết khi phát hiện ra rằng con gái mình đã uống rượu." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Nora đã chết khi phát hiện ra rằng con gái mình đã uống rượu." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nora đã chết khi phát hiện ra rằng con gái mình đã uống rượu." tiếng anh là: Nora was mortified to discover that her daughter had been out drinking.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login