"Cô bị khiển trách vì gây áp lực không đáng có cho khách hàng của mình." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Cô bị khiển trách vì gây áp lực không đáng có cho khách hàng của mình." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô bị khiển trách vì gây áp lực không đáng có cho khách hàng của mình." tiếng anh câu này dịch: She was reprimanded for putting undue pressure on her clients.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login