"Chủ tịch câu lạc bộ đã đến trao chiếc cúp cho những người chiến thắng." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Chủ tịch câu lạc bộ đã đến trao chiếc cúp cho những người chiến thắng." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chủ tịch câu lạc bộ đã đến trao chiếc cúp cho những người chiến thắng." dịch sang tiếng anh: The president of the club came to present the cup to the winners.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login