"Họ tuân theo cảnh đêm của thành phố." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Họ tuân theo cảnh đêm của thành phố." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ tuân theo cảnh đêm của thành phố." dịch sang tiếng anh: They beheld the night scene of the city.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login