"Tôi đã dành tuổi trẻ của tôi ở trong nước." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Tôi đã dành tuổi trẻ của tôi ở trong nước." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã dành tuổi trẻ của tôi ở trong nước." dịch câu này sang tiếng anh: I spent my youth in the country.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.