"Tina ù ù cho cô thư ký." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tina ù ù cho cô thư ký." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tina ù ù cho cô thư ký." tiếng anh là: Tina buzzed for her secretary.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login