"Cuối cùng, lẽ thường đã tự khẳng định lại." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Cuối cùng, lẽ thường đã tự khẳng định lại." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuối cùng, lẽ thường đã tự khẳng định lại." dịch câu này sang tiếng anh: At last, common sense had reasserted itself.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login