"Tất cả các điểm biên giới của chúng tôi được cảnh báo đầy đủ." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Tất cả các điểm biên giới của chúng tôi được cảnh báo đầy đủ." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tất cả các điểm biên giới của chúng tôi được cảnh báo đầy đủ." dịch câu này sang tiếng anh: All our border points are on full alert.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login