"Từ lúc đi, tôi biết những cuộn băng này thật đặc biệt." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Từ lúc đi, tôi biết những cuộn băng này thật đặc biệt." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Từ lúc đi, tôi biết những cuộn băng này thật đặc biệt." câu này tiếng anh dịch: From the get-go, I knew these tapes were special.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login