"Cặp đôi đó luôn cãi nhau." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Cặp đôi đó luôn cãi nhau." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cặp đôi đó luôn cãi nhau." tiếng anh là: That pair are always quarreling.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login