"Đâu đó, có ai đó đang gào thét trong đau đớn." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Đâu đó, có ai đó đang gào thét trong đau đớn." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đâu đó, có ai đó đang gào thét trong đau đớn." tiếng anh dịch: Somewhere, someone was howling in pain.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login