"Đó là một chuyến đi dài từ New York đến Boston." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Đó là một chuyến đi dài từ New York đến Boston." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một chuyến đi dài từ New York đến Boston." dịch sang tiếng anh: It's a long commute from New York to Boston.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login