"Các trang trí là một sự pha trộn hài hòa của truyền thống và hiện đại." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Các trang trí là một sự pha trộn hài hòa của truyền thống và hiện đại." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các trang trí là một sự pha trộn hài hòa của truyền thống và hiện đại." câu này dịch sang tiếng anh:The decor is a harmonious blend of traditional and modern.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login