"Tôi sợ rằng bạn đã gọi vào một thời điểm không thuận lợi." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Tôi sợ rằng bạn đã gọi vào một thời điểm không thuận lợi." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi sợ rằng bạn đã gọi vào một thời điểm không thuận lợi." dịch sang tiếng anh: I'm afraid you've called at rather an inopportune moment .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login