"Cô chọn ngành điều dưỡng làm nghề nghiệp của mình." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Cô chọn ngành điều dưỡng làm nghề nghiệp của mình." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô chọn ngành điều dưỡng làm nghề nghiệp của mình." câu này tiếng anh là: She chose nursing as her vocation.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login