"Bạn có thể làm những gì bạn muốn làm, nhưng không bao giờ đi theo đám đông." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Bạn có thể làm những gì bạn muốn làm, nhưng không bao giờ đi theo đám đông." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có thể làm những gì bạn muốn làm, nhưng không bao giờ đi theo đám đông." tiếng anh dịch: You can do what you want to do, but never follow the crowd.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.