"Một số loại đất không phù hợp để canh tác." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Một số loại đất không phù hợp để canh tác." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một số loại đất không phù hợp để canh tác." tiếng anh câu này dịch: Some soils are not suitable for farming.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login