"Các hãng hàng không đang tăng giá vé để trang trải chi phí nhiên liệu tăng." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Các hãng hàng không đang tăng giá vé để trang trải chi phí nhiên liệu tăng." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các hãng hàng không đang tăng giá vé để trang trải chi phí nhiên liệu tăng." dịch câu này sang tiếng anh là: Airlines are raising fares to cover the rising costs of fuel.
Answered 2 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.