"Trong khi không có hình ảnh nào trong số này là thứ hạng đầu tiên, một số hình ảnh được quan tâm." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Trong khi không có hình ảnh nào trong số này là thứ hạng đầu tiên, một số hình ảnh được quan tâm." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trong khi không có hình ảnh nào trong số này là thứ hạng đầu tiên, một số hình ảnh được quan tâm." dịch câu này sang tiếng anh: While none of these pictures is of the first rank, some are of interest.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login