"Người đàn ông đã dành nhiều năm trong gaol để cướp." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Người đàn ông đã dành nhiều năm trong gaol để cướp." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người đàn ông đã dành nhiều năm trong gaol để cướp." câu này tiếng anh là: The man spent several years in gaol for robbery.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login