"Việc chuyển tiền chỉ diễn ra khi dữ liệu hoàn tất." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Việc chuyển tiền chỉ diễn ra khi dữ liệu hoàn tất." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Việc chuyển tiền chỉ diễn ra khi dữ liệu hoàn tất." câu này tiếng anh dịch: The transfer takes place only when the data is complete.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login