"Một trong những nút này đã được hoàn tác." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Một trong những nút này đã được hoàn tác." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một trong những nút này đã được hoàn tác." câu này dịch sang tiếng anh:One of these buttons has come undone .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login