"Cô đoàn kết ý thức và tầm nhìn chung." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Cô đoàn kết ý thức và tầm nhìn chung." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đoàn kết ý thức và tầm nhìn chung." tiếng anh câu này dịch: She unites common sense and vision.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login