"Tôi lắc mình thoát khỏi nanh vuốt của cô ấy." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Tôi lắc mình thoát khỏi nanh vuốt của cô ấy." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi lắc mình thoát khỏi nanh vuốt của cô ấy." dịch câu này sang tiếng anh: I shook myself free of her clutch.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login