"Ngôi nhà được xây dựng trên địa điểm của một nhà tù thời trung cổ." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Ngôi nhà được xây dựng trên địa điểm của một nhà tù thời trung cổ." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ngôi nhà được xây dựng trên địa điểm của một nhà tù thời trung cổ." câu này tiếng anh là: The house is built on the site of a medieval prison.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login