"Âm mưu của cô để biến đất nước này thành một sự phụ thuộc của Tây Ban Nha là không phổ biến." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Âm mưu của cô để biến đất nước này thành một sự phụ thuộc của Tây Ban Nha là không phổ biến." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Âm mưu của cô để biến đất nước này thành một sự phụ thuộc của Tây Ban Nha là không phổ biến." dịch câu này sang tiếng anh: Her plot to turn this country into a dependency of Spain was unpopular.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login