"Một người nào đó, người sẽ vẫn không tên, quên khóa cửa trước." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Một người nào đó, người sẽ vẫn không tên, quên khóa cửa trước." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một người nào đó, người sẽ vẫn không tên, quên khóa cửa trước." tiếng anh dịch: A certain person, who shall remain nameless, forgot to lock the front door.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login