"Chúng tôi đã nhận được đánh giá và tải về phần mềm kinh doanh mới nhất." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Chúng tôi đã nhận được đánh giá và tải về phần mềm kinh doanh mới nhất." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã nhận được đánh giá và tải về phần mềm kinh doanh mới nhất." dịch sang tiếng anh là: We've got reviews and downloads of the latest business software.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login