"Cuốn sách này là không thể thiếu cho bất cứ ai quan tâm đến khám phá không gian." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Cuốn sách này là không thể thiếu cho bất cứ ai quan tâm đến khám phá không gian." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuốn sách này là không thể thiếu cho bất cứ ai quan tâm đến khám phá không gian." tiếng anh câu này dịch: This book is indispensable to anyone interested in space exploration.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login