"Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cô ấy kết hôn với anh chàng đó." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cô ấy kết hôn với anh chàng đó." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cô ấy kết hôn với anh chàng đó." dịch câu này sang tiếng anh là: I wouldn't be surprised if she married that fellow.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login