"Phụ nữ, nói chung, có xu hướng quan tâm nhiều hơn nam giới về ngoại hình cá nhân của họ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Phụ nữ, nói chung, có xu hướng quan tâm nhiều hơn nam giới về ngoại hình cá nhân của họ." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Phụ nữ, nói chung, có xu hướng quan tâm nhiều hơn nam giới về ngoại hình cá nhân của họ." tiếng anh là: Women, in general, tend to be more concerned than men about their personal appearance .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login