"Tăng lương năm nay được cân nhắc rất nhiều để ủng hộ các nhân viên được trả lương thấp hơn." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Tăng lương năm nay được cân nhắc rất nhiều để ủng hộ các nhân viên được trả lương thấp hơn." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tăng lương năm nay được cân nhắc rất nhiều để ủng hộ các nhân viên được trả lương thấp hơn." dịch sang tiếng anh là: This year's pay increase is heavily weighted in favour of the lower paid staff.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login